Skip to content

קלפי מודעות

יש בנו סקרנות מולדת להכיר את עצמנו. תחשבו על העיניים, הן ממוקמות בפנים שלנו ולמעשה המבנה הזה מאפשר לנו לראות את הפנים שלנו דרך תיווך של מראה.
אותו הדבר תקף גם לגבי הפנים והפנימיות שלנו, אפשר להכיר אותם רק דרך ההשתקפויות שאנו פוגשים בדרך. 

זה בדיוק השירות של קלפי המודעות – 
לשמש מראה ולאפשר הצצה פנימה אל העולם החבוי, אל האמונות, הפרשנויות והשקפת העולם הייחודית לנו.

קצת על התהליך

השימוש בקלפים בקליניקה מאפשר משחקיות ועבודה דרך סימבולים.
האופן בו תת המודע שלנו מקודד הוא באמצעות סמלים,
הדרך לפגוש אותו ולהכיר אותו היא להשתמש במפתחות הנכונים.  

הקלפים משמשים כחכה שאני זורקת אל מעמקי תת המודע
ולאט גוללת את התכנים המבקשים לעלות
ולהיחשף מעלה בבטחה ומתוך הסכמה.