Skip to content

מדיטציה

המדיטציה היא גם כלי וגם מצב הוויה. היא האמצעי והמטרה משולבים יחד.
היא הדרך לדעת את עצמנו ולהיות נוכחים ברגע הזה ללא שיפוטיות. מדיטציה היא מצב הכרה בו אנו צופים בתודעה שלנו אנחנו ברגע אחד גם הצופה וגם החווה.

מדיטציה 
בה לומדים להסכים להתבונן בכל מה שחי בנו ולראות את הדפוסים והתבניות, שמנהלים אותנו במודע ולא במודע, לתת להם מקום ולהרפות מהאחיזה בהם ומההזדהות שלנו איתם. לרווח את מערך ההזדהות עם מי שנדמה לנו שאנחנו, להשתחרר מהסיפורים שמרכיבים את התפיסה של העצמי ומגבילים אותנו.

מדיטציה היא דרך ללמוד חמלה, היא מורה סבלנית וקשובה המאפשרת לנו להתבונן במראה של התודעה שלנו, ללמוד את עצמנו, להתאמן בלהרפות ולשחרר את האחיזה בכל מה שמפריד אותנו מהרגע הזה כפי שהוא מלהיות אחד עם החיים. זו דרך של אימון של היות חופשיים, של היות נוכחים ברגע הזה עם כוונה מודעת ולא שיפוטית.

על התרגול

כשאני מתרגלת מדיטציה אני נותנת למוח שלי משהו להתעסק בו
כדי שהתודעה שלי תהיה פנויה ל
הכיר את עצמה שמעבר ולהכיר באמת שיושבת בלב הפרדוקס,
המקום בו הקטבים מתמזגים, כשאני פה עכשיו ברגע הזה אפשר לשמוע את קול הדממה,
את השקט שמאחורי הסיפורים, את הצלילים שמאחורי המוכר ואת הפחדים שמאחורי המסכות. את האמת הנקייה של הווייתי. 

מדיטציה היא רגע של חסד בו אני והחיים הופכים משניים לאחד.

דמיון מודרך

בתהליך של דמיון מודרך אנחנו מאפשרים לעצמנו ריפוי עמוק באמצעות חשיבה סימבולית ויכולת הדמיה
אשר מאפשרים לנו ריפוי עצמי, באמצעות קבלת כל החלקים שלנו- re-membering, אנחנו נזכרים בשלמות שלנו,
מחברים יחד את כל חלקי הגוף הפיסי הרגשי המנטלי והאנרגטי.

אם בריאות ושלמות מקושרות לזכרון אז מחלה קשורה מן הסתם בשכחה – שכחנו את עצמנו,
דחינו חלקים מאיתנו וזה יצר פיצול, קרע, שכחה ומחלה. בטיפול אנחנו נזכרים ומזכירים את האפשרות של להיות אחד עם עצמנו ולא מפוצלים.

המפתח להצלחה של פעולת ההדמיה מצוי בקשר שבין רגשות, תחושות ודימויים.
השימוש בדימויים מאפשר לשנות את הרגשות ואת התחושות הגופניות–
אתה מדמיין את עצמך ובכך יוצר את עצמך אפשר לשנות את הדימוי דרך הרגש או את הרגש דרך הדימוי.