Skip to content

קונסטלציה משפחתית

הקונסטלציה המשפחתית היא שיטת טיפול השואבת השראה מעולמות הגשטאלט, הפסיכודרמה והשאמניזם.
בכל מפגש של קונסטלציה משפחתית 
אנחנו יוצאים למסע חקירה אחר הדפוסים והחסימות, שמקורם חבוי בהיסטוריה ובשושלת המשפחתית שלנו. 

חלק בלתי מבוטל מהבעיות בחיינו נגרם כתוצאה מהעברה בין דורית – כלומר המקור של החסימות בחיינו מצוי בשורשי העץ המשפחתי שלנו ומקבל קיום וממשות דרכנו – ממש כמו גנים גם דפוסים וחסימות מנטליות רגשיות והתנהגותיות  משתכפלים ושמתחזרים מדור לדור.

ישנן שתי דרכים בהו הטיפול בקונסטלציה המשפחתית פועלת. האחת בעבודה הקבוצתית והשנייה בייעוץ הפרטני.

קצת על התהליך

בעבודה בקבוצה, אנו מגייסים את חברי הקבוצה לייצג את הדמויות השונות הקשורות בסיפור. זאת היא עבודה ששומרת על  המטופל שהביא את סיפורו בכך שהזרקורים אינם פונים אליו. המשתתפים בקבוצה נמצאים בשרות הסיפור שעלה ויחד עם המנחה מוצאים את הפתרון.  אנו רואים וחווים את הבעיה ואת השינוי.

אנו קוראים לתהליך כזה קונסטלציה משפחתית או העמדה משפחתית.
זאת היא סוג של סימולציה שבה המשתתפים עוברים חוויה של שינוי.

בייעוץ הפרטני, אנו נעזרים באמצעי המחשה ובדמיון מונחה בכדי להשיג הבנה ותוצאות דומות באמצעות בדים בצורות וצבעים שונים.

הכל יחסים

מערכות היחסים המאתגרות שיש לנו בחיינו מזמנות לנו הזדמנות להתפתחות אישית וצמיחה.
משפחה היא דבר חיוני ומשמעותי ביותר בחיינו, ובאותה מידה, מקור לבעיות, כאב ועניינים לא פתורים. 

באמצעות עבודה על מערכות היחסים שיש לנו עם אחרים, אנחנו מפתחים בתוכנו את מידת ההבנה של הצד השני, החמלה,
מגדילים את זווית הראייה שלנו ונפתחים להכיל שונות וניגודים, כמו גם מראות כואבות.

עבודת הקונסטלציה עוזרת לנו לשחרר את המטענים והסיפורים שמעכבים אותנו היא כמו פותחת את הסתימה
ומאפשרת זרימה של אנרגיית חיים ואהבה לכל המערכת. ככל שאנחנו נמצאים בעבודה פנימית עמוקה –
הדברים פחות "תופסים" או "חונקים" אותנו, ואנחנו יכולים לחיות עם רמה גבוהה יותר של תחושות חופש פנימי, בהירות ונוכחות.